Hjemme hos medlemer av SARPSBORG AKVERIKLUBB

 

 

Hjemme hos Geir Stokke:

 

Hjemme hos Arild Schonhowd